LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 6 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Giữa trào lưu đa ngành, “core business” có còn quan trọng?

Giữa trào lưu đa ngành, “core business” có còn quan trọng?

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi, doanh nghiệp cần đổi mới chiến lược và vươn ra khỏi lĩnh vực chính để t...
Diễn đàn kinh doanh “Đón nhận thế giới đang đổi thay” đang diễn ra

Diễn đàn kinh doanh “Đón nhận thế giới đang đổi thay” đang d...

Làm thế nào để Việt Nam trở thành một khuôn mặt năng động trong nền kinh tế thế giới.
Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Nhằm bảo vệ thương hiệu, chất lượng hàng hóa, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện quy trình hệ thống phòng vệ thực...
Giữa trào lưu đa ngành, “core business” có còn quan trọng?

Giữa trào lưu đa ngành, “core business” có còn quan trọng?

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi, doanh nghiệp cần đổi mới chiến lược và vươn ra khỏi lĩnh vực chính để t...
Diễn đàn kinh doanh “Đón nhận thế giới đang đổi thay” đang diễn ra

Diễn đàn kinh doanh “Đón nhận thế giới đang đổi thay” đang diễn ra

Làm thế nào để Việt Nam trở thành một khuôn mặt năng động trong nền kinh tế thế giới.
Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Nhằm bảo vệ thương hiệu, chất lượng hàng hóa, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện quy trình hệ thống phòng vệ thực...
Ấn phẩm TTC Số 4, tháng 7 và 8.2017

Ấn phẩm TTC Số 4, tháng 7 và 8.2017

Ấn phẩm TTC Số 4 về Tập đoàn và các CTTV/LK đã diễn ra trong hai tháng 7 và 8.2017