LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với 03 Tổng Công ty, 01 Ủy ban Ngành và hơn 120 Đơn vị trực thuộc hoạt động trong 04 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Ấn phẩm TTC Số 1 tháng 01 và 02.2020

Ấn phẩm TTC Số 1 tháng 01 và 02.2020

Ấn phẩm TTC Số 1 về Tập đoàn và các Công ty con đã diễn ra trong hai tháng 01 và 02.2020
B2B – giải pháp “ngăn chặn dịch” đến từ các chủ thể thị trường....

B2B – giải pháp “ngăn chặn dịch” đến từ các chủ thể thị trườ...

Hàng loạt gói cứu trợ nền kinh tế trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp đang được các nước đưa ra để phục hồi tác độ...
Ấn phẩm TTC Số 6 tháng 11 và 12.2019

Ấn phẩm TTC Số 6 tháng 11 và 12.2019

Ấn phẩm TTC Số 6 về Tập đoàn và các Công ty con đã diễn ra trong hai tháng 11 và 12.2019
Ấn phẩm TTC Số 1 tháng 01 và 02.2020

Ấn phẩm TTC Số 1 tháng 01 và 02.2020

Ấn phẩm TTC Số 1 về Tập đoàn và các Công ty con đã diễn ra trong hai tháng 01 và 02.2020
B2B – giải pháp “ngăn chặn dịch” đến từ các chủ thể thị trường....

B2B – giải pháp “ngăn chặn dịch” đến từ các chủ thể thị trường....

Hàng loạt gói cứu trợ nền kinh tế trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp đang được các nước đưa ra để phục hồi tác độ...
Ấn phẩm TTC Số 6 tháng 11 và 12.2019

Ấn phẩm TTC Số 6 tháng 11 và 12.2019

Ấn phẩm TTC Số 6 về Tập đoàn và các Công ty con đã diễn ra trong hai tháng 11 và 12.2019
Chăm lo Tết cho cựu chiến binh, gia đình chính sách

Chăm lo Tết cho cựu chiến binh, gia đình chính sách

Ngày 20/12, Hội Cựu chiến binh TPHCM đã tổ chức lễ trao tặng 240 phần quà cho hội viên cựu chiến binh, diện ch...