TTC là Tập đoàn đầu tư đa ngành chuyên nghiệp
  • 05 Tổng Công ty ngành
  • Hơn 120 Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị thành viên của TTC hoạt động trong các lĩnh vực: Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Nông nghiệp và Du lịch trải dài cả nước và các quốc gia thuộc khu vực Đông Dương.

 

Bất động sản
Lĩnh vực khác

TTC đang có bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Cộng hưởng sức mạnh tập thể từ các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết, với phương châm quản trị chuẩn mực, kiểm soát, trách nhiệm, điều hành chuyên nghiệp, cùng các nhóm giải pháp về Nguồn vốn - Nhân sự - Công nghệ thông tin, TTC tự tin và sẵn sàng đón nhận thử thách, quyết tâm hướng tới sự phát triển bền vững, tích cực góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và hội nhập quốc tế.