TTC là Tập đoàn đầu tư đa ngành chuyên nghiệp
  • 03 Tổng Công ty ngành
  • 01 Ủy ban ngành
  • Hơn 120 Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị thành viên của TTC hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản, Năng lượng, Nông nghiệp, Du lịch trải dài từ các tỉnh miền Trung, Cao nguyên đến miền Tây, miền Đông Nam Bộ.

 

Bất động sản

TTC đang có bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Cộng hưởng sức mạnh tập thể từ các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết, với phương châm quản trị chuẩn mực, kiểm soát, trách nhiệm, điều hành chuyên nghiệp, cùng các nhóm giải pháp về Nguồn vốn - Nhân sự - CNTT, TTC tự tin và sẵn sàng đón nhận thử thách, quyết tâm hướng tới sự phát triển bền vững, tích cực góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và hội nhập quốc tế.