Năm 2022, TTC Land báo lãi gần 79 tỉ đồng

31/01/2023
31/01/2023

Quý 4/2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (Mã chứng khoán: SCR) ghi nhận doanh thu hơn 319 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ, nhưng doanh thu tài chính giảm mạnh khiến lợi nhuận chung suy giảm.

Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chính 319 tỉ đồng, tăng 185%, chủ yếu nhờ khai thác hiệu quả hoạt động kinh doanh từ cho thuê sàn thương mại tại các dự án Charmington La Pointe, TTC Plaza Bình Thạnh… đảm bảo tỷ lệ lấp đầy trên 95%. Cùng với đó là doanh thu đến từ dự án Carillon 7 tăng vào 3 tháng cuối năm, do thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân được triển khai khẩn trương, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của TTC Land.

photo-1675135333543
Cuối năm 2022, TTC Land đã triển khai cấp sổ hồng cho phần lớn cư dân dự án Carillon 7


Lợi nhuận gộp 81 tỉ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 25%, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 23%, ghi nhận 174 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế suy giảm do doanh thu tài chính giảm và chi phí tài chính tăng từ việc TTC Land thực hiện thu hồi các khoản cho vay ngắn hạn trong năm và trích trước các khoản chi phí tài chính.

Lũy kế cả năm 2022, TTC Land ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh chính gần 900 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 79 tỉ đồng, sụt giảm khá mạnh so với năm 2021. Đây cũng là bức tranh chung của ngành bất động sản năm 2022, nhất là quý 4, chịu tác động mạnh bởi lãi suất tăng cao và nhu cầu sụt giảm.

Tại thời điểm 31.12.2022, tổng tài sản TTC Land đạt 9.691 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn vẫn đến từ hàng tồn kho 2.776 tỉ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang tập trung tại các dự án trọng điểm.

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.980 tỉ đồng, dài hạn 1.267 tỉ đồng, và đầu tư tài chính dài hạn 1.004 tỉ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả 4.623 tỉ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn và dài hạn 1.908 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 5.068 tỉ đồng, tỷ lệ nợ vay/VCSH là 0,37 lần, tỷ lệ nợ/VCSH là 0,9 lần, thấp so với trung bình ngành. Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,77 lần, tỉ số thanh toán nhanh xấp xỉ 0,95 lần, đảm bảo khả năng thanh toán được kiểm soát. Cùng với đó, Công ty cũng không có dư nợ trái phiếu trong cơ cấu nợ.

Vào đầu tháng 12.2022, 29.305.472 cổ phiếu SCR được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) do phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 395.661.775 cổ phiếu.

 

Theo Báo Thanh Niên