Điện Gia Lai (GEG) sẽ tăng vốn lên 4.256 tỷ đồng chậm nhất vào tháng 4/2023

26/09/2022
26/09/2022

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm 4 tờ trình lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc bầu thêm 2 thành viên HĐQT và tăng vốn điều lệ từ việc phát hành thêm và gia hạn phát hành cổ phiếu ESOP.

2 thành viên HĐQT mới đến từ đối tác JERA

Cụ thể, Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC, Công ty) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm 4 tờ trình lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc: sửa đổi bổ sung số lượng cổ phiếu của việc không chào mua công khai sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu 2021 đã thực hiện xong vào tháng 7/2022.

Thông qua các nội dung liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT); Phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và sửa đổi Điều lệ Công ty và gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP.

Thông qua việc mua lại Công ty AVH, JERA Asia Pte, Ltd. dự kiến sẽ sở hữu 113 triệu cổ phần - tương đương 35,1% số lượng cổ phần đang lưu hành tại mức vốn điều lệ là 3.219 tỷ đồng.

JERA được biết đến là một Tập đoàn Năng lượng hàng đầu Nhật Bản, hiện đang sở hữu tổng công suất phát điện lên đến gần 80 GW tại Nhật Bản và hơn 10 Quốc gia thuộc 4 Châu lục.

Tại Nhật, JERA đang vận hành 26 Nhà máy Nhiệt điện - tổng công suất 66 GW, cung cấp 255 TWh sản lượng Điện tương ứng 33% thị phần sản lượng Điện cho thị trường Nhật Bản.

Đối với hơn 10 quốc gia còn lại, tổng công suất phát điện là gần 11 GW trong đó 1,7 GW là Năng lượng tái tạo.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn tất chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, Công ty xin ý kiến đại hội xem xét và chấp thuận cho Công ty AVH nhận chuyển nhượng thêm 46 triệu cổ phần phổ thông tương ứng 14,3% cổ phần đang lưu hành mà không cần thông qua chào mua công khai. Giao dịch chuyển nhượng Cổ phần sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Liên quan đến các vấn đề về Hội đồng Quản trị (HĐQT) khi có cổ đông chiến lược mới JERA tham gia vào hoạt động quản trị điều hành Công ty, GEC trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Deepak Chand Khanna - Thành viên đại diện của IFC - Tổ chức của WB và bầu bổ sung thêm 2 Thành viên HĐQT là ông Toshihiro Oki và Ông Simon Wilson - đại diện cho cổ đông mới JERA.

Ông Toshihiro Oki - Quốc tịch Nhật Bản - Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật, có hơn 11 năm kinh nghiệm Quản lý cấp cao tại các Tập đoàn Năng lượng hàng đầu Nhật Bản.

Ông Simon Wilson - Quốc tịch Úc - Cử nhân Luật và Thương Mại hiện có hơn 24 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo và tài chính tại Úc cũng như các nước khu vực ASEAN.

Số lượng HĐQT sau khi bổ sung sẽ tăng lên 7 Thành viên bao gồm 3 thành viên độc lập (43%) và 100% thành viên không điều hành nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch và phù hợp với bộ nguyên tắc Quản trị Công ty tốt nhất do IFC và SSC ban hành về giám sát độc lập Ban điều hành.

Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn

Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ phát hành tối đa 64,2 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức với giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu cho một Định chế Tài chính Châu Âu.

Tổ chức hiện hoạt động trên 19 Quốc gia, gần 60 năm thương hiệu tại thị trường tài chính quốc tế với Tổng tài sản vào khoảng 7,1 tỷ EUR tại thời điểm cuối năm 2021.

Tại Việt Nam, Danh mục đầu tư của tổ chức này vào khoảng 100 triệu USD, tập trung vào các ngành ngân hàng, tiêu dùng, bất động sản và công nghiệp.

Với sứ mệnh hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp hoạt động theo chuẩn mực ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) quốc tế, trong đó Năng lượng tái tạo là một trong những Ngành trọng điểm đầu tư, sau hơn 1 năm đàm phán, Tổ chức trên dự kiến đầu tư vào GEC thông qua việc phát hành gần 700 tỷ đồng cổ phần ưu đãi dự kiến được sử dụng góp vốn vào các Công ty con và/hoặc Công ty liên kết, bổ sung nguồn vốn lưu động sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công dự kiến đạt 4.165 tỷ đồng chậm nhất quý I2023, tăng 37% so với đầu năm 2022.

Cổ phần Ưu đãi cổ tức chỉ được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 24 tháng với giá chuyển đổi lên đến 32.000 đồng/cổ phiếu và có mức cổ tức ưu đãi cố định vào khoảng 6%/năm.

Cuối cùng, Công ty xin gia hạn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dự kiến sẽ hoàn thành chậm nhất vào tháng 4/2023.

Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến 9,1 triệu với giá phát hành 11.000 đồng/ cổ phiếu và hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Sau khi phát hành thanh công, vốn điều lệ của GEC dự kiến tăng lên 4.256 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm 2022.

 

Theo Báo Tin nhanh chứng khoán