Sáp nhập Đường Ninh Hòa vào Đường Biên Hoà kể từ ngày 20/11/2015

09/12/2015
09/12/2015

Vào ngày 30/10/2015 toàn bộ cổ phiếu công ty CP Đường Ninh Hòa (Mã cổ phiếu NHS) đã được hoán đổi thành cổ phiếu công ty CP Đường Biên Hòa (Mã cổ phiếu BHS) đánh dấu thời điểm hoàn tất sáp nhập công ty CP Đường Ninh Hòa vào công ty CP Đường Biên Hòa.

Đường Ninh Hoà, sáp nhập Đường Biên Hoà

Đến thời điểm hiện tại công ty CP Đường Biên Hòa cũng đã hoàn tất các công tác pháp lý liên quan đến sáp nhập, chi tiết như sau:

Ngày 05/11/2015: BHS hoàn tất thay đổi vốn điều lệ từ 629.949.180.000VNĐ lên 1.233.439.980 VNĐ và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15 ngày 05/11/2015 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Ngày 20/11/2015: Công ty CP Đường Ninh Hòa chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trở thành công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 13 ngày 20/11/2015 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

- Ngày 30/11/2015: Cổ phiếu NHS hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo Thông báo số 2371/TB-VSD ngày 25/11/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Ngày30/11/2015: BHS hoàn tất đăng ký bổ sung chứng khoán phát hành thêm theo công văn số 54/2006/GCNCP-VSD-7 ngày 30/11/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Ngày 03/12/2015: BHS hoàn tất niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm theo Quyết định số 541/QĐ-SGDHCM ngày 01/12/2015 của Sở giao dịch chứng khoán.

Dự kiến ngày 29/12/2015: Chứng khoán phát hành thêm chính thức giao dịch.

Sau khi thực hiện sáp nhập, BHS trở thành công ty mẹ nắm 100% vốn của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa. Việc sáp nhập trên giúp Công ty một số điểm nổi trội sau:

-  Tăng quy mô vốn điều lệ của BHS thêm gần 96% từ 629,9 tỷ đồng lên 1.233,4 tỷ đồng. Đồng thời, tổng tài sản của BHS tại thời điểm 31/10/2015 tăng từ mức 2.437,5 tỷ đồng lên 3.437,3 tỷ đồng.

-  Nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thông qua việc nâng cấp thương hiệu Đường Ninh Hòa từ đường RS lên đường RE theo tiêu chuẩn của Biên Hòa.

-  Phát triểnhệ thống phân phối phủ rộng khắp Miền Trung và Miền Bắc.

-  Với gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đường, Công ty CP Đường Biên Hòa sẽ hỗ trợ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa nâng tầm trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ, phân phối và đặc biệt là năng lực quản trị công ty.

Sau sáp nhập, BHS đặt kế hoạch tài chính niên độ 2015 - 2016 với doanh thu 3.125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 10%.

Theo Công Ty CP Đường Biên Hoà (BHS)