SBT - phát triển bền vững đến từ giá trị nội lực (Kỳ 1)

18/02/2020
18/02/2020

Định hướng chiến lược của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar; Mã CK: SBT) là trở thành công ty Nông nghiệp hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và thế giới thông qua chuỗi giá trị sản phẩm đa dạng, vượt trội, cùng với kênh phân phối rộng khắp.

Quản trị rủi ro - Nền tảng cốt lõi cho sự tăng trưởng bền vững

Và để đạt được mục tiêu này, SBT hiểu rằng cần phải tập trung bắt đầu từ việc xây dựng giá trị nội tại cốt lõi bên trong, vì một nền tảng vững vàng sẽ là tiền đề cho sự tăng trưởng của công ty. Hiện nay, các hoạt động quản trị rủi ro (QTRR) đã được công ty đặc biệt quan tâm, và coi là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững và ổn định.

Trong một môi trường kinh doanh đầy tính cạnh tranh, năng động và luôn thay đổi, SBT đã thực hiện việc xây dựng một mô hình quản trị doanh nghiệp, rủi ro và tuân thủ (GRC) hiệu quả, tạo ra giá trị cho không chỉ công ty mà còn đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông, cũng như hài hòa quyền lợi cho nông dân, khách hàng và địa phương.

Cụ thể, đối với việc quản trị doanh nghiệp, công ty đã sớm nhìn ra những thay đổi rất lớn trong chiến lược ngành: (1) Thay đổi trên bản đồ kinh tế toàn cầu: thay đổi hướng tới việc tận dụng các lợi thế cạnh tranh trong việc kinh doanh nông nghiệp của công ty, từ đó hướng tới nhiều thị trường tiềm năng; (2) Thay đổi theo nhu cầu của khách hàng: SBT định hướng lại cấu trúc tổ chức và chuỗi cung ứng để đem lại sự an toàn và hài lòng cho người tiêu dùng, từ nguyên vật liệu đầu đầu vào đến thành phẩm đầu ra; (3) Thay đổi trong công nghệ: SBT đã có những biện pháp đầu tư, cải tiến trong tất cả các khâu, từ khâu trồng mía cho tới khâu sản xuất các sản phẩm đường, cạnh đường - sau đường. Trên cơ sở các đánh giá này, thì SBT đã nhanh chóng cải tiến mô hình tổ chức và đưa vào đó những phương pháp quản trị hiện đại đi theo 3 hướng chính: tăng cường năng lực quản lý chuỗi cung ứng; tăng cường năng lực tài chính và quản trị tài chính; và tăng cường năng lực quản trị rủi ro. Các hoạt động liên quan đến việc phát triển chiến lược nhân sự để thực thi mô hình tổ chức này cũng đã được triển khai một cách rất hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Ngày 16/5/2018, SBT đã chính thức ban hành quyết định về quy trình quản trị rủi ro dựa trên những thông lệ quốc tế để kịp thời nhận diện rủi ro và khai thác các cơ hội, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, phân định trách nhiệm rõ ràng nhằm hướng dẫn việc QTRR một cách phù hợp và toàn diện, các thủ tục giúp cung cấp thông tin về cách xác định, phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro. Không dừng tại đó, để tăng cường quản trị rủi ro tốt hơn, từ tháng 9/2019 công ty cũng đã tiến hành các công việc để chuẩn hóa nền tảng quản trị doanh nghiệp với mục tiêu đồng nhất các hoạt động QTRR doanh nghiệp trên toàn hệ thống, song song với việc tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Hiện nay, SBT đang từng bước hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức thực hiện QTRR doanh nghiệp dựa trên nền tảng "3 vòng bảo vệ" theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

SBT - phát triển bền vững đến từ giá trị nội lực (Kỳ 1) - Ảnh 1.
Nền tảng "3 vòng bảo vệ" trong quản trị rủi ro tại SBT.Nguồn: SBT


Trong thời gian qua, các hoạt động đánh giá rủi ro đã được công ty triển khai sát sao kết hợp với năng lực kiểm soát cấp độ quy trình với cấu trúc quản trị thượng tầng. Chính vì vậy, mọi hoạt động và hoạch định chiến lược đều được phân tích dưới góc độ QTRR, SBT ý thức được rằng việc phát triển năng lực QTRR sẽ giúp công ty không những bảo vệ được các giá trị cốt lõi, các lợi thế cạnh tranh hiện có, mà còn tạo diều kiện để nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Trên khía cạnh giám sát tuân thủ, công ty cũng đã sớm thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt nhất trên thị trường, hướng đến chuẩn mực quốc tế khi là một trong số ít công ty tiên phong tại Việt Nam thực hiện mô hình quản trị công ty mới khi chuyển đổi từ mô hình ban kiểm soát sang tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị từ tháng 5/2018 nhằm phát huy được đầy đủ vai trò trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Hiện tại, tiểu ban kiểm toán bên cạnh việc thực hiện kiểm toán nội bộ một cách thường xuyên, thì đã có thêm sự hậu thuẫn vững chắc đến từ hệ thống QTRR, để từ đó có thể tập trung cũng như tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Toàn bộ quá trình chuyển biến và cải tiến khung GRC của công ty có sự đồng hành của Ernst & Young Việt Nam - một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản trị rủi ro.

SBT - Thông qua phương án phát hành 1.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược

Ngày 11/02/2020, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SBT đã chính thức thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) theo phương thức phát hành riêng lẻ. Theo đó, công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành 1.200 TPCĐ với mệnh giá mỗi TPCĐ là 1 tỷ đồng và dự kiến thu về 1.200 tỷ đồng. Kỳ hạn tối thiểu của TPCĐ là 3 năm, lãi suất dự kiến 3,5%/năm, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được thỏa thuận cụ thể giữa SBT và nhà đầu tư nhưng trong không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến, trái phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Các vấn đề liên quan đến giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi, và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu sẽ do HĐQT quyết định. Nguồn vốn huy động lần này sẽ được công ty sử dụng để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm thuộc dòng organic, cũng như tiếp tục phát triển hệ thống sản xuất và phân phối bền vững. Trên thực tế, nguồn vốn này cũng giúp công ty tái cấu trúc tài chính theo hướng lành mạnh hơn, tiếp tục giảm nợ ngắn hạn, chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn và an toàn, đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư chiến lược đã tham gia mua cổ phần của công ty.

(Còn nữa)

 

Theo CafeF