TTC Sugar: Hội nghị khách hàng nông nghiệp niên vụ 2020 – 2021

24/04/2021
24/04/2021

Sáng 23.4, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC Sugar) tổ chức hội nghị khách hàng


Hội nghị khách hàng nông nghiệp niên vụ 2020 – 2021.


Chính sách thu mua niên vụ 2020 – 2021 của TTC Sugar đã đưa các khoản hỗ trợ vào giá mua mía; mức bảo hiểm CCS tăng lên 8,5%; giá mua mía năm nay cũng được điều chỉnh tăng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh với các loại cây trồng khác.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Nhà máy đã linh hoạt điều chỉnh công suất hàng ngày để phù hợp với sản lượng mía huy động thực tế mỗi ngày – công suất ép bình quân 6.395 tấn mía/ngày.


Thu hoạch mía.


Tỷ lệ tạp chất và mía cháy vụ thu hoạch 2020 – 2021 được kiểm soát tốt, trong đó, mía cháy là 13% (vụ thu hoạch 2019 – 2020 mía cháy chiếm 23%). CCS tăng cao, bên cạnh đó, công tác điều phối thu hoạch hợp lý; công suất ép điều chỉnh linh hoạt theo tiến độ giao mía, xe quay đầu nhanh.

Đối với diện tích vụ trồng niên vụ 2020 – 2021 (thu hoạch 2021 – 2022), mục tiêu của Công ty là tái khôi phục vùng nguyên liệu mía với kế hoạch 16.000 ha, đến nay đạt 87%. Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển diện tích mía sang ở Campuchia nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy.

TTC Sugar sẽ tập trung đẩy mạnh khuyến nông, truyền thông; tập trung phát triển diện tích vùng nguyên liệu Tây Ninh, mở rộng vùng nguyên liệu tại Campuchia; tăng lợi nhuận và tăng quy mô sản xuất.


Trao thưởng cho khách hàng có năng suất mía bình quân cao nhất niên vụ 2020 – 2021.


Tại hội nghị này, TTC Sugar đã khen thưởng cho các khách hàng sản xuất mía hiệu quả: khách hàng có chữ đường, năng suất mía bình quân cao nhất trạm, cao nhất công ty niên vụ 2020 – 2021; khách hàng cung cấp mía nhiều nhất công ty; khách hàng phát triển diện tích mía nhiều nhất tại Việt Nam.

 

Theo Báo Tây Ninh Online