KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tag nhs - 6 kết quả
Nhận sáp nhập Đường Ninh Hòa, Đường Biên Hòa đạt tăng trưởng lợi nhuận...
(16/02/2016)
Lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ năm 2015 đạt 103 tỷ đồng, tăng 183% so với năm 2014.
Sáp nhập Đường Ninh Hòa vào Đường Biên Hoà kể từ ngày 20/11/2015
(09/12/2015)
30/10/2015 toàn bộ cổ phiếu Đường Ninh Hòa đã được hoán đổi thành cổ phiếu Đường Biên Hòa
Thành Công nắm giữ gần 28% vốn BHS
(07/12/2015)
Việc Đường Ninh Hòa sát nhập vào Đường Biên Hòa (BHS) đã giúp Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công tăng tỷ lệ sở...
Đường Biên Hoà - Ninh Hoà tặng mái ấm NHS năm 2015 cho CBCNV công ty
(01/12/2015)
Ngày 27/11/2015, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Đường Biên Hòa – Ninh Hòa đã trao tặng Mái ấm NHS cho CBCNV