CHUYÊN ĐỀ PHÒNG VỆ THỰC PHẨM

Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại

(23/06/2016)
Phòng vệ thực phẩm (PVTP) là một hệ thống mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng xuyên suốt quá tr...

Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm

(22/05/2016)
Chi phí xây dựng hệ thống phòng vệ thực phẩm khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng mang lại giá trị rất lớn cho

​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh...

(21/05/2016)
Thực phẩm bẩn, hay thực phẩm xuất hiện nhiều vật thể lạ dường như là vấn đề hiện đang dành được sự chú ý

Giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

(21/05/2016)
Thực trạng hàng loạt các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại nhiều doanh

Mía đường Việt tiên phong phòng vệ thực phẩm

(20/05/2016)
Hơn 5 năm qua Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTC) không ngừng nghiên cứu, rút tỉa kinh nghiệm để đúc

‘Vị đắng’ của đường bẩn

(20/05/2016)
Cuối năm là thời điểm các sản phẩm đường được tiêu thụ mạnh. Sự xuất hiện tràn lan của các sản phẩm đường kém

Nhiều doanh nghiệp VN chưa quan tâm phòng vệ thực phẩm

(20/05/2016)
Nhiều doanh nghiệp VN chưa quan tâm đến việc phòng vệ thực phẩm, tức là xây dựng hệ thống chống lại nguy cơ dâ...