GÓC BÁO CHÍ

Đại hội cổ đông TTC Sugar: Chốt chia cổ tức 5%, phát hành ESOP

(15/10/2019)
Sáng nay (14/10), tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC...

Doanh nghiệp mía đường đặt kế hoạch thận trọng niên vụ 2019-2020

(14/10/2019)
Hoạt động kinh doanh mía đường thường mang tính chất thời vụ. Các nhà máy đường Việt Nam sẽ kết thúc vụ sản xu...

Bà Đặng Huỳnh Ức My mua xong 30 triệu cổ phiếu SBT

(14/10/2019)
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa mua xong 30 triệu cổ phi...

“Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp quan trọng nhất là chuyển đổi tư ...

(13/10/2019)
Chủ tịch TTC Land cho rằng, khái niệm, quan điểm tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp đang trở nên rõ ràng và m...

Doanh nhân Đặng Văn Thành: Dấu ấn người tiên phong

(13/10/2019)
Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành không ngại chọn lĩnh vực “người khác đã đi” khi nhìn thấy cơ hội, nhưng b...

Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 17 triệu cổ phiếu SBT

(07/10/2019)
Ngày 3/10, bà Huỳnh Bích Ngọc, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Biên ...

TTC Biên Hòa (SBT): Bà Đặng Huỳnh Ức My sẽ mua hơn 28 triệu cổ phiếu S...

(03/10/2019)
HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT – sàn HOSE) vừa thông qua giao dịch giữa Công ty với bà Đặng Huỳnh ...