Vai trò của chính quyền địa phương trong xây dựng hệ sinh thái kinh doanh

25/03/2021
25/03/2021

Chiều 25-3-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “Vai trò của chính quyền địa phương trong xây dựng hệ sinh thái kinh doanh và phát triển doanh nghiệp”.

Doanh nhân Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ về vai trò, chân dung của doanh nhân.
Doanh nhân Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ về vai trò, chân dung của doanh nhân


Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu  huyện, thành phố; Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam dự tại điểm cầu tỉnh.

Doanh nhân Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ về vai trò, chân dung của một doanh nhân. Họ là đội ngũ tạo ra giá trị gia tăng cốt lõi trên các lĩnh vực xã hội, khách hàng, cán bộ nhân viên, nhà đầu tư, ngân sách. Việc tạo ra thương hiệu quốc gia là sứ mệnh của doanh nhân…

Doanh nhân Phan Minh Thành - Trưởng Ban chiến lược Tập đoàn TTC trình bày đậm nét về vai trò chính quyền địa phương trong xây dựng hệ sinh thái kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Chính quyền có vai trò quan trọng trong tạo ra môi trường, cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, cho người dân thuận lợi phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương cũng như thuận lợi để cơ sở chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Dịp này, các doanh nhân đã chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp để tỉnh thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 ngàn doanh nghiệp và 100 doanh nghiệp dẫn đầu trong giai đoạn 2021 - 2025.

Kết thúc hội nghị báo cáo chuyên đề, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã tiếp thu ý kiến chia sẻ, đóng góp quan trọng cởi mở của các doanh nhân. Theo đó, vai trò của cấp chính quyền là tạo ra không gian, môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Hướng tới, tỉnh sẽ tập trung công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, vận dụng cơ chế quốc gia, cơ chế địa phương để xây dựng hệ sinh thái kinh doanh và phát triển doanh nghiệp tốt hơn.

 

Theo Báo Đồng Khởi