VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Không có kết quả phù hợp
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Phòng Quản trị Nguồn nhân lực
  • Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
  • Điện thoại: +84 28 3997 7727.
  • Email: tuyendung@ttcgroup.vn