LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Khối ngoại đẩy mạnh gom SBT, miệt mài bán VIC trong phiên 13/11

Khối ngoại đẩy mạnh gom SBT, miệt mài bán VIC trong phiên 13...

Bên cạnh sức ép từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng là một trong những nhân tố kéo thị trường đi xuống k...
Thành Thành Công – Biên Hòa đặt kế hoạch lãi trước thuế 680 tỉ đồng niên độ mới

Thành Thành Công – Biên Hòa đặt kế hoạch lãi trước thuế 680 ...

HĐQT Thành Thành Công – Biên Hòa dự kiến trình cổ đông thông qua phương án kinh doanh niên độ 2018-2019 với do...
Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam - GEC là ai?

Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Na...

Năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng toàn cầu và Ngành Năng lượng TTC cũng đang nhanh chóng hòa nhịp với...
Khối ngoại đẩy mạnh gom SBT, miệt mài bán VIC trong phiên 13/11

Khối ngoại đẩy mạnh gom SBT, miệt mài bán VIC trong phiên 13/11

Bên cạnh sức ép từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng là một trong những nhân tố kéo thị trường đi xuống k...
Thành Thành Công – Biên Hòa đặt kế hoạch lãi trước thuế 680 tỉ đồng niên độ mới

Thành Thành Công – Biên Hòa đặt kế hoạch lãi trước thuế 680 tỉ đồng niên độ mới

HĐQT Thành Thành Công – Biên Hòa dự kiến trình cổ đông thông qua phương án kinh doanh niên độ 2018-2019 với do...
Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam - GEC là ai?

Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam - GEC là ai?

Năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng toàn cầu và Ngành Năng lượng TTC cũng đang nhanh chóng hòa nhịp với...
Liên kết "4 nhà" trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?

Liên kết "4 nhà" trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?

Liên kết 4 nhà “Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” từ lâu được xem là xu thế phát triển tấ...