LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Tin nhanh TTC - Số 03.2019

Tin nhanh TTC - Số 03.2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp”

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp”

Ngày 15-1 vừa qua, câu lạc bộ Thương hiệu Việt (CLB VBC) và câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM (HREC) đã tổ chức h...
Khởi công xây dựng hệ thống Trường Liên cấp TTC Tây Ninh

Khởi công xây dựng hệ thống Trường Liên cấp TTC Tây Ninh

Ngày 14.1.2019, Công ty CP giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu) hợp tác cùng Công ty CP giáo dục Hưng Hưng Thịn...
Tin nhanh TTC - Số 03.2019

Tin nhanh TTC - Số 03.2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp”

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp”

Ngày 15-1 vừa qua, câu lạc bộ Thương hiệu Việt (CLB VBC) và câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM (HREC) đã tổ chức h...
Khởi công xây dựng hệ thống Trường Liên cấp TTC Tây Ninh

Khởi công xây dựng hệ thống Trường Liên cấp TTC Tây Ninh

Ngày 14.1.2019, Công ty CP giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu) hợp tác cùng Công ty CP giáo dục Hưng Hưng Thịn...
Trường học có… vườn trường

Trường học có… vườn trường

Tây Ninh vừa có thêm một hệ thống trường liên cấp, góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục của của tỉnh này, đồ...