LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam - GEC là ai?

Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Na...

Năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng toàn cầu và Ngành Năng lượng TTC cũng đang nhanh chóng hòa nhịp với...
Liên kết "4 nhà" trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?

Liên kết "4 nhà" trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?

Liên kết 4 nhà “Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” từ lâu được xem là xu thế phát triển tấ...
Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về năng lượng điện mặt trời

Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về năng lượng điện mặt trời

Việc khai thác năng lượng mặt trời để sản xuất điện đang được các tỉnh trong khu vực tích cực triển khai.
Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam - GEC là ai?

Đóng điện các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam - GEC là ai?

Năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng toàn cầu và Ngành Năng lượng TTC cũng đang nhanh chóng hòa nhịp với...
Liên kết "4 nhà" trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?

Liên kết "4 nhà" trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?

Liên kết 4 nhà “Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” từ lâu được xem là xu thế phát triển tấ...
Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về năng lượng điện mặt trời

Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về năng lượng điện mặt trời

Việc khai thác năng lượng mặt trời để sản xuất điện đang được các tỉnh trong khu vực tích cực triển khai.
Đồng hành hỗ trợ, duy trì lợi nhuận cho nông dân

Đồng hành hỗ trợ, duy trì lợi nhuận cho nông dân

Trước những tác động và khó khăn của thị trường trong thời gian qua, tại nhiều vùng nguyên liệu trồng mía, bà ...