LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Tiền Giang tổ chức Toạ đàm Quản trị doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

Tiền Giang tổ chức Toạ đàm Quản trị doanh nghiệp vượt qua kh...

Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam tổ chức Toạ đàm Quản trị ...
Tin nhanh TTC - Số 39.2018

Tin nhanh TTC - Số 39.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Ra mắt CLB Thương hiệu Việt

Ra mắt CLB Thương hiệu Việt

CLB Thương hiệu Việt được thành lập theo quyết định do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) ký ngày 16...
Tiền Giang tổ chức Toạ đàm Quản trị doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

Tiền Giang tổ chức Toạ đàm Quản trị doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam tổ chức Toạ đàm Quản trị ...
Tin nhanh TTC - Số 39.2018

Tin nhanh TTC - Số 39.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Ra mắt CLB Thương hiệu Việt

Ra mắt CLB Thương hiệu Việt

CLB Thương hiệu Việt được thành lập theo quyết định do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) ký ngày 16...
Ngày 30/10, Thành Thành Công – Biên Hòa chốt danh sách họp ĐHCĐ niên độ 2017 - 2018

Ngày 30/10, Thành Thành Công – Biên Hòa chốt danh sách họp ĐHCĐ niên độ 2017 - 2018

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 dự kiến vào ngày 15/11.