LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với 04 Tổng Công ty, 01 Ủy ban Ngành và hơn 150 Đơn vị trực thuộc hoạt động trong 05 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Tin nhanh TTC - Số 20.2019

Tin nhanh TTC - Số 20.2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 công suất 49 MWp

Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 công suất 49 MWp

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), mức tiêu thụ năng lượng tại Trung Ðông, châu Phi và châu Á tăng mạ...
Tin nhanh TTC - Số 19.2019

Tin nhanh TTC - Số 19.2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Tin nhanh TTC - Số 20.2019

Tin nhanh TTC - Số 20.2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 công suất 49 MWp

Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 công suất 49 MWp

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), mức tiêu thụ năng lượng tại Trung Ðông, châu Phi và châu Á tăng mạ...
Tin nhanh TTC - Số 19.2019

Tin nhanh TTC - Số 19.2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Ông Nguyễn Đăng Thanh giữ chức Tổng giám đốc TTC Land

Ông Nguyễn Đăng Thanh giữ chức Tổng giám đốc TTC Land

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản, ông Nguyễn Đăng Thanh được bổ nhiê...