LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

SBT chào bán riêng lẻ 60 triệu USD cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

SBT chào bán riêng lẻ 60 triệu USD cổ phần ưu đãi cổ tức có ...

Ngày 12/12/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Biên Hòa, Công ty, SBT) ...
SBT tiến hành trả cổ tức như cam kết, chính thức bước vào vụ sản xuất

SBT tiến hành trả cổ tức như cam kết, chính thức bước vào vụ...

Đối với Cổ tức 6% bằng cổ phần, tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành là hơn 29,7 triệu cổ phần.
TTC Sugar (SBT): Dự kiến sản lượng đường xuất khẩu niên độ 2018 - 2019 đạt 170 nghìn tấn

TTC Sugar (SBT): Dự kiến sản lượng đường xuất khẩu niên độ 2...

Từ đầu tháng 12/2018, TTC Sugar vào mùa vụ mía mới. 7 nhà máy đang lần lượt làm lễ “xuống mía” có Nhà máy tại ...
SBT chào bán riêng lẻ 60 triệu USD cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

SBT chào bán riêng lẻ 60 triệu USD cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Ngày 12/12/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Biên Hòa, Công ty, SBT) ...
SBT tiến hành trả cổ tức như cam kết, chính thức bước vào vụ sản xuất

SBT tiến hành trả cổ tức như cam kết, chính thức bước vào vụ sản xuất

Đối với Cổ tức 6% bằng cổ phần, tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành là hơn 29,7 triệu cổ phần.
TTC Sugar (SBT): Dự kiến sản lượng đường xuất khẩu niên độ 2018 - 2019 đạt 170 nghìn tấn

TTC Sugar (SBT): Dự kiến sản lượng đường xuất khẩu niên độ 2018 - 2019 đạt 170 nghìn tấn

Từ đầu tháng 12/2018, TTC Sugar vào mùa vụ mía mới. 7 nhà máy đang lần lượt làm lễ “xuống mía” có Nhà máy tại ...
Giải pháp hữu ích từ mái nhà

Giải pháp hữu ích từ mái nhà

Việc sử dụng điện mặt trời mái nhà hiện nay đang được nhiều doanh nghiệp (DN) quan tâm, nhất là các DN trong l...