LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Kết nối để startup gọi vốn thành công

Kết nối để startup gọi vốn thành công

Để tập trung vốn cho khởi nghiệp, nhiều quỹ đầu tư, doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn tìm kiếm và đầu tư vốn cho c...
Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Đây được xem là tin vui cho các ngành mía đường Việt Nam khi có thêm thời gian để chuẩn bị.
Kết nối để startup gọi vốn thành công

Kết nối để startup gọi vốn thành công

Để tập trung vốn cho khởi nghiệp, nhiều quỹ đầu tư, doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn tìm kiếm và đầu tư vốn cho c...
Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Đây được xem là tin vui cho các ngành mía đường Việt Nam khi có thêm thời gian để chuẩn bị.
Tin nhanh TTC - Số 24.2018

Tin nhanh TTC - Số 24.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn