LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Đây được xem là tin vui cho các ngành mía đường Việt Nam khi có thêm thời gian để chuẩn bị.
Tin nhanh TTC - Số 24.2018

Tin nhanh TTC - Số 24.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Tin nhanh TTC - Số 25.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Hoãn Atiga đến 2020: Tin vui của ngành đường?

Đây được xem là tin vui cho các ngành mía đường Việt Nam khi có thêm thời gian để chuẩn bị.
Tin nhanh TTC - Số 24.2018

Tin nhanh TTC - Số 24.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
Liên kết "4 nhà" để nâng cao hiệu quả chuỗi sản xuất

Liên kết "4 nhà" để nâng cao hiệu quả chuỗi sản xuất

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Diễn đàn Trí thức lần 1/2018 với chủ đề: “Li...