LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với 03 Tổng Công ty, 01 Ủy ban Ngành và hơn 120 Đơn vị trực thuộc hoạt động trong 04 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Ấn phẩm TTC Tập 2 năm 2020

Ấn phẩm TTC Tập 2 năm 2020

Các hoạt động đã diễn ra trong Quý 2 năm 2020 tại Tập đoàn và các Công ty con
'Ngắt cầu dao' sàn chứng khoán, được không?

'Ngắt cầu dao' sàn chứng khoán, được không?

Các quyết sách như “ngắt cầu dao” sẽ tạo ra niềm tin, tính bảo vệ trên thị trường, ngoài ra có thể điều chỉnh ...
TTC tài trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo

TTC tài trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo

Chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân do Công ty CP khu công nghiệp Thành Thành Công và Siêu thị điện máy Nguyễn Ki...
Ấn phẩm TTC Tập 2 năm 2020

Ấn phẩm TTC Tập 2 năm 2020

Các hoạt động đã diễn ra trong Quý 2 năm 2020 tại Tập đoàn và các Công ty con
'Ngắt cầu dao' sàn chứng khoán, được không?

'Ngắt cầu dao' sàn chứng khoán, được không?

Các quyết sách như “ngắt cầu dao” sẽ tạo ra niềm tin, tính bảo vệ trên thị trường, ngoài ra có thể điều chỉnh ...
TTC tài trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo

TTC tài trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo

Chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân do Công ty CP khu công nghiệp Thành Thành Công và Siêu thị điện máy Nguyễn Ki...
TTC Tower - điểm sáng mới của thị trường văn phòng cho thuê

TTC Tower - điểm sáng mới của thị trường văn phòng cho thuê

Theo báo cáo mới nhất của JLL trong quý 1/2020, nguồn cung văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội đạt tổng cộng hơn 4,...