ĐHCĐ Điện Gia Lai (GEG): Đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 3.120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 335 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 25/6/2023, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG - mã chứng khoán GEC) đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 tại TP.HCM, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 335 tỷ đồng, chia cổ tức 5%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 4 báo cáo và 7 tờ trình để thông qua 5 vấn đề tài chính và 2 vấn đề quản trị công ty (QTCT).

ĐHĐCĐ GEC cũng thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2024. Đây được xem là mức cổ tức hợp lý trong giai đoạn hiện nay của ngành và nền kinh tế, phù hợp với định hướng tiếp tục mở rộng nghiên cứu phát triển các loại hình Năng lượng tái tạo (NLTT) của GEC đến năm 2030.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 17.062.470 cổ phần, tính trên số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của GEC trong năm 2024 dự kiến ghi nhận mức 4.225 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước nói chung và ngành năng lượng nói riêng đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây, ĐHCĐ Điện Gia Lai cũng đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 là 3.120 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 335 tỷ đồng.

Theo HĐQT GEG, kế hoạch kinh doanh GEC đặt ra trên cơ sở giả định công tác đàm phán giá tại các nhà máy điện chuyển tiếp sẽ hoàn tất trong năm 2024, đồng thời kết quả đàm phán được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và đầy đủ cơ sở pháp lý ghi nhận toàn bộ doanh thu kể từ khi vận hành (bao gồm cả phần doanh thu chưa ghi nhận trong năm 2023 của Nhà máy Điện Gió Tân Phú Đông 1 - 100MW).

Đại hội cũng thông qua việc chi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi cho DEG là 6%. Tiếp tục lựa chọn 1 trong 4 công ty Kiểm toán Big 4 để Kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 nhằm đảm bảo tính chuẩn mực về số liệu tài chính.

Đại hội đã thông qua mức thù lao 50 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT, 30 triệu đồng/tháng đối với Thành viên HĐQT và các kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2024, Công ty chủ trương tập trung tối ưu hóa vận hành nhà máy điện trong danh mục để đảm bảo kế hoạch doanh thu; phát triển dịch vụ kỹ thuật, thí nghiệm, quản lý vận hành cho đối tác bên ngoài để đa dạng hóa nguồn thu. Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các loại hình năng lượng tái tạo tại các địa phương, thực hiện phân kỳ triển khai cũng như áp dụng công nghệ phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trước đó, vào ngày 18/04/2024, GEC đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành tổ chức phát hành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sở hữu khung Tài chính Xanh (Green Finance Framework) được Chứng nhận bởi Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI). Chứng nhận này được cấp sau quá trình xác nhận khắt khe và toàn diện của FiinRatings.

Khung Tài chính Xanh được chứng nhận của GEC tuân thủ theo Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu, cho phép Công ty phát hành trái phiếu xanh để tài trợ cho các Dự án năng lượng tái tạo. Những dự án năng lượng tái tạo của GEC góp phần đáng kể vào các mục tiêu phát triển dự án năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

 

Theo Tin nhanh Chứng khoán