Doanh nghiệp Việt đầu tiên có chứng nhận "Khung Tài chính Xanh"

Điện Gia Lai vừa đạt chứng nhận Khung Tài chính Xanh đầu tiên tại Việt Nam của tổ chức CBI, mở đường để phát hành trái phiếu xanh.

Khung Tài chính Xanh (Green Finance Framework) chứng nhận bởi Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI) cấp cho Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) tuân thủ theo Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu.

Ban Thị trường Vốn của GEC và Tập đoàn TTC - cổ đông lớn của GEC - cho biết chứng nhận là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và minh bạch cho hoạt động phát hành trái phiếu xanh sắp tới. Điện Gia Lai dự kiến phát hành trái phiếu xanh để tài trợ cho 2 dự án điện gió ngoài khơi Tân Phú Đông 1 và 2 với tổng công suất 150 MW.

Dự án điện gió Tân Phú Đông 2 tại Gò Công Đông, Tiền Giang của Điện Gia Lai. Ảnh: GEC

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 định nghĩa trái phiếu xanh được phát hành bởi chính phủ, chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về trái phiếu, nhằm huy động vốn cho các hoạt động bảo vệ môi trường và các dự án đầu tư mang lợi ích về môi trường. Trái phiếu xanh hoạt động theo cơ chế tương tự như các loại trái phiếu thông thường, nhưng bổ sung thêm các tiêu chí về môi trường đối với các dự án được tài trợ.

Ở cấp độ quốc tế, có hai bộ nguyên tắc hàng đầu hướng dẫn thúc đẩy tính minh bạch, bền vững và hiệu quả trong việc huy động và quản lý vốn từ trái phiếu xanh, gồm bộ "Nguyên tắc Trái phiếu Xanh" (GBP) do Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) cấp và Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu Quốc tế (CBS) do CBI quản lý.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinRatings - đơn vị xác nhận được ủy quyền bởi Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu - đánh giá việc Điện Gia Lai đạt chứng nhận Khung Tài chính Xanh của CBI là bước tiền đề cho sự tăng trưởng và đầu tư mạnh mẽ vào các sáng kiến tài chính bền vững tại Việt Nam.

Ông Sean Kidney, Tổng giám đốc Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu đánh giá chứng nhận này của Điện Gia Lai cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính bền vững tại Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn hỗ trợ thêm nhiều tổ chức phát hành Việt Nam xây dựng khung tài chính phù hợp với các thông lệ quốc tế và đóng góp vào quá trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu", ông nói.

Trước Điện Gia Lai, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh thành công ở Việt Nam sở hữu chứng nhận của ICMA. Ví dụ tháng 7/2022, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) phát hành trái phiếu xanh đầu tiên tại Việt Nam theo Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của ICMA, tổng trị giá hơn 1.700 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 25/10/2023, BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên phát hành trái phiếu xanh theo nguyên tắc Trái phiếu Xanh của ICMA, quy mô 2.500 tỷ đồng.

 

Theo VnExpress