LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 6 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Tin nhanh TTC - Số 17.2018

Tin nhanh TTC - Số 17.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
TTC Land: “Tách dòng” tạo nguồn nước sạch cho Hồ điều tiết Jamona City

TTC Land: “Tách dòng” tạo nguồn nước sạch cho Hồ điều tiết J...

Theo phương án đã được thống nhất giữa các Cơ quan chức năng và Chủ đầu tư TTC Land, Hồ điều tiết Jamona City ...
Để có thêm nhiều doanh nghiệp xã hội

Để có thêm nhiều doanh nghiệp xã hội

Với chủ đề “Ươm mầm khởi nghiệp từ ghế nhà trường”, Diễn đàn giáo dục lần thứ IV-2018 vừa được tổ chức với sự ...
Tin nhanh TTC - Số 17.2018

Tin nhanh TTC - Số 17.2018

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để xem rõ hơn
TTC Land: “Tách dòng” tạo nguồn nước sạch cho Hồ điều tiết Jamona City

TTC Land: “Tách dòng” tạo nguồn nước sạch cho Hồ điều tiết Jamona City

Theo phương án đã được thống nhất giữa các Cơ quan chức năng và Chủ đầu tư TTC Land, Hồ điều tiết Jamona City ...
Để có thêm nhiều doanh nghiệp xã hội

Để có thêm nhiều doanh nghiệp xã hội

Với chủ đề “Ươm mầm khởi nghiệp từ ghế nhà trường”, Diễn đàn giáo dục lần thứ IV-2018 vừa được tổ chức với sự ...
Ươm mầm khởi nghiệp từ ghế nhà trường

Ươm mầm khởi nghiệp từ ghế nhà trường

Đó là nội dung của Diễn đàn giáo dục diễn ra ngày 12.5 tại Đồng Nai.