LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Chi phí xây dựng hệ thống phòng vệ thực phẩm khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng mang lại giá trị rất lớn cho
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh nghiệp
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của...
Thực phẩm bẩn, hay thực phẩm xuất hiện nhiều vật thể lạ dường như là vấn đề hiện đang dành được sự chú ý
Doanh nghiệp Việt tăng cường phòng vệ thực phẩm
Doanh nghiệp Việt tăng cường phòng vệ thực phẩm
Tăng cường phòng vệ thực phẩm sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự an toàn cho sức khỏe
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Lợi thế của doanh nghiệp khi ứng dụng phòng vệ thực phẩm
Chi phí xây dựng hệ thống phòng vệ thực phẩm khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng mang lại giá trị rất lớn cho
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh nghiệp
​Nâng cao nhận thức phòng vệ thực phẩm: cần sự chung tay của các doanh nghiệp
Thực phẩm bẩn, hay thực phẩm xuất hiện nhiều vật thể lạ dường như là vấn đề hiện đang dành được sự chú ý
Doanh nghiệp Việt tăng cường phòng vệ thực phẩm
Doanh nghiệp Việt tăng cường phòng vệ thực phẩm
Tăng cường phòng vệ thực phẩm sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự an toàn cho sức khỏe
Mía đường Việt tiên phong phòng vệ thực phẩm
Mía đường Việt tiên phong phòng vệ thực phẩm
Hơn 5 năm qua Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTC) không ngừng nghiên cứu, rút tỉa kinh nghiệm để đúc