LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Phòng vệ thực phẩm (PVTP) là một hệ thống mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng xuyên suốt quá tr...
Nét đẹp của lòng người
Nét đẹp của lòng người
“Thương trường như chiến trường”, điều này khắc họa rõ nét sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh đầy rủi ro...
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng gi...
Từ đầu năm 2016 trở lại đây giá nhà đất, căn hộ trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tăng dần lên. Theo k...
Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Phòng vệ thực phẩm (PVTP) là một hệ thống mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng xuyên suốt quá tr...
Nét đẹp của lòng người
Nét đẹp của lòng người
“Thương trường như chiến trường”, điều này khắc họa rõ nét sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh đầy rủi ro...
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Từ đầu năm 2016 trở lại đây giá nhà đất, căn hộ trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tăng dần lên. Theo k...
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh
Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố sống còn của đơn vị cung cấp lẫn sử dụng.