LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn TTC với hơn 23 đơn vị thành viên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính.

TIN NỔI BẬT

Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Phòng vệ thực phẩm (PVTP) là một hệ thống mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng xuyên suốt quá tr...
Nét đẹp của lòng người
Nét đẹp của lòng người
“Thương trường như chiến trường”, điều này khắc họa rõ nét sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh đầy rủi ro...
Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhảy vào một doanh nghiệp sản xuất dừa
Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhảy vào một doanh nghiệ...
Trước đó, SBT chưa nắm giữ cổ phần nào của Betrimex nhưng đây chính là một đơn vị thành viên của Tập đoànTTC. ...
Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Khái niệm mới trong sản xuất và phân phối thực phẩm hiện đại
Phòng vệ thực phẩm (PVTP) là một hệ thống mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng xuyên suốt quá tr...
Nét đẹp của lòng người
Nét đẹp của lòng người
“Thương trường như chiến trường”, điều này khắc họa rõ nét sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh đầy rủi ro...
Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhảy vào một doanh nghiệp sản xuất dừa
Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhảy vào một doanh nghiệp sản xuất dừa
Trước đó, SBT chưa nắm giữ cổ phần nào của Betrimex nhưng đây chính là một đơn vị thành viên của Tập đoànTTC. ...
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Giá nhà đất, căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh rục rịch tăng giá
Từ đầu năm 2016 trở lại đây giá nhà đất, căn hộ trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tăng dần lên. Theo k...